Framework

Author:ceep    Source:ceep    Date:2014-07-17

 

Director

Yi-Ming WeiCheung Kong Scholar Chair Professor, Winner of the National Science Fund for Distinguished Young Scholars by NSFC

 

Deputy Director

Zhao-Hua WangProfessor of Program for New Century Excellent Talents in UniversityProfessor of the School of Management and economics

Hua LiaoExcellent young scientist fundation of NSFC, Associate Prof.
Bao-Jun TangProfessor

Xiang Zhang (Professor)
 

 

 

 •  

  Research Divisions

  Head

  Members

  Energy supply and consumption

  Dr. Xiaowei Ma

  Zhongyuan Ren, Jingli Fan, Zhenhua Feng, Xiangmin Kong, Xiaoling Cui, Weidong Zhao.

  Energy Efficiency and Conservation

  Dr.  Hua Liao

  Li Liu , Bin Ouyang, Zhishuang Zhu, Bing. Wang

  Energy Market and Carbon Market

  Dr. Yu Hao
  Dr. Lv Xin

  Jing Wang, Kang Li , Yunfei Yao, Zhenhua Feng

  Climate Change and Environmental Change Issues

  Dr.  Qiaomei Liang

  Li Liu, Bin Ouyang, Zhifu Mi, Kang Li , Bimg Wang, Zhenhua Feng, Weidong Zhao.

  Energy Security and Warning

  Dr. Tang Baojun

  Lutao Zhao, Zhishuang Zhu, Xiaofeng Wu, Xi Zheng, Na Liang, Xiaoping Shi .

  Energy Modeling and System Development

  Dr. Ke Wang

  Shiwei Yu,Ying Yuan, Bin Fang, Zhifu Mi, Fanchao Yang.